Χρεώσεις υπηρεσιών

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ IVR

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΧΡΕΩΣΗ ΜΕ ΦΠΑ ΤΥΠΟΣ ΧΡΕΩΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
Αστρολογία 8755000040 – 049 ΣΤΑΘΕΡΑ 0,79€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 0,82€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ ΝΑΙ
Αστρολογία 8755000560 – 569 ΣΤΑΘΕΡΑ 0,79€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 0,82€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ ΝΑΙ
Αστρολογία 8755000240 – 249 ΣΤΑΘΕΡΑ 0,79€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 0,82€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ ΝΑΙ
Αστρολογία 8505000890 – 899 ΣΤΑΘΕΡΑ 0,50€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 0,50€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ ΝΑΙ
Αστρολογία 9016003060 – 069 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,30€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 1,67€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ ΝΑΙ
Αστρολογία 9016001650 – 659 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,56€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 1,67€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ ΝΑΙ
Αστρολογία 9016000320 – 329 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,82€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 2,08€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ ΝΑΙ
Αστρολογία 9016004520 – 529 ΣΤΑΘΕΡΑ 3,12€/ ΚΛΗΣΗ – ΚΙΝΗΤΑ 2,60€/ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ ΝΑΙ
Αστρολογία 9016004960 – 969 ΣΤΑΘΕΡΑ 6.51€/ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ ΝΑΙ
Αστρολογία 9016003130 – 139 ΣΤΑΘΕΡΑ 1,30€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 1,67€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ ΝΑΙ
Αστρολογία 9016004940 – 949 ΣΤΑΘΕΡΑ 6.51€/ΚΛΗΣΗ ΚΛΗΣΗ ΝΑΙ
Αστρολογία 14904 ΣΤΑΘΕΡΑ 0,99€/ ΛΕΠΤΟ – ΚΙΝΗΤΑ 0,99€/ΛΕΠΤΟ ΛΕΠΤΟ ΝΑΙ